Saturday, January 15, 2011

Hanggang Sa Muli

Sa isang ordinaryong araw
Isang pambihirang pagkakataon
Ang ibinigay sa akin ng 'Poon
Ang makita ka,
Makasama sila.

At ang pangarap na,
Tulad mo,
Maging instrumento ako
Ng kaluwalhatian Niya.

Salamat sa pagkakataon
At sa pagpapaalala
Na tao ka lamang
At tao rin lamang ako.

Hindi imposibleng maging banal
Kung magtitiwala, mananalig,
At mananampalataya
Sa Diyos, at sa kanyang Ina.

Salamat, Don Bosco,
Hanggang sa muli.

*ukol sa pagbisita ng relikya ni San Juan Bosco (Don Bosco) sa National Shrine of Mary Help of Christians, ang parokyang kinabibilangan ng awtor.

No comments:

Post a Comment

May gusto ka bang sabihin?