Tuesday, April 5, 2011

Kung mawala ang inspirasyon

Kung mawala ang inspirasyon May maisusulat pa ba Ang isang manunulat na gaya ko Kung mawala ang inspirasyon. Natural wala. Kaya ngayon May naisusulat ako Kasi nariyan pa Ang inspirasyon ko. Habang buhay akong magsusulat dahil Habang buhay niya akong minamahal. Hinding hindi mawawala ang inspirasyon. Hinding hindi magwawakas ang aking mga tula. Dahil buhay ko ang mawawala Hindi lamang ang aking mga tula, Kung mawala ang inspirasyon.

No comments:

Post a Comment

May gusto ka bang sabihin?