Wednesday, March 21, 2012

Tula

Ang pag-ibig raw magaling lang sa simula;
'Yan rin ang aking paniniwala.
Ngunit nang makita ka't makilala pa,
Bulong sarili'y: 'di ito magigiba.'

Datapwat isang araw'y aking napagtatwa
Lahat ng bagay sa mundo'y magniningas, magbabaga
Maging ang pag-ibig na minsa'y dakila
Akala'y di maglalaho, akala'y di mawawala.

Kaya huwag kang magtataka
Kung bukas, makalawa
Ang taong inalayan mo nang higit pa sa pagsinta
Ay magising isang araw; ni hindi ka na maalala.

Maligayang Araw ng Mga Tula.
Alaala ma'y mabura,
Ang mga Tula'y hindi mawawala.


No comments:

Post a Comment

May gusto ka bang sabihin?