Wednesday, April 25, 2012

Katotohanan

Gaano kasakit
Malaman ang
Katotohanan?

Mas masakit pa
Kaysa makarinig ng
Kasinungalingan.

Kung kailan kailangan kong
Patibayin ang aking
Pananampalataya,
Saka ako nawawala.

Ang tanging alam ko
Hindi ko hawak ang buhay ko.
Hiram lang ito, at nasa sa akin kung
Susuko ako o ipaglalaban ko ito.

Kahit kailan hindi ako susuko.
Alam kong mas maganda ang plano Niya
Kaysa sa mga pangarap ko.

Hindi pa pala nawawala,
Nariyan parin ang pananampalataya ko.
Diyos ko, Diyos ko,
Tulungan mo ako.

No comments:

Post a Comment

May gusto ka bang sabihin?