Wednesday, May 16, 2012

Walang hangganan

Yayapusin kita
Hanggang sa
Hindi mo na maalala
Kung sino ka.
Hahalikan kita
Hanggang sa
Dumugo na ang labi
Sa pagkagat at pagsanggi.
Mamahalin kita
Hanggang sa
Walang hangganan.
Yayapusin kita ngayon
Hahalikan din
Ngunit mamahalin kita
Araw-araw
Parati at palagi
Parehas man 'yun
Gagawin ko pa rin.
Mahal na mahal kita.
Kahit kailan, kahit saan,
Ikaw lang.
Yapusin mo ako
Halikan mo ako
Kahit 'wag mo na akong mahalin
Mamahalin pa rin kita.
Walang hangganan.

No comments:

Post a Comment

May gusto ka bang sabihin?