Saturday, August 27, 2016

Para Sa'yo

Gusto kong gumawa ng tula
Hindi para ilathala
Kung paano tayo'y nagkakilala
At bumuo ng mga alaala.

Gusto kong gumawa ng tula
Hindi para ipakita
Na ako ay masaya
Tuwing ikaw ay kasama.

Gusto kong gumawa ng tula
Hindi para ipadama
Na ako'y nahuhulog na
At lumalampas na sa itinakda.

Gusto kong gumawa ng tula
Para bigkasin sa bawat salita
Na ang nararamdaman ko sa
Tuwing ika'y kausap ay saya.

Gusto kong gumawa ng tula
Hindi para magpakita
Ng gilas, at iyabang na
Marunong ako, sabi ko nga.

Gusto ko gumawa ng tula
Para sabihin sa'yo na
Kung anuman ang meron tayo sa
Ngayon, ay hindi na mawawala

Dahil dito sa tula
Na ito ko isusulat na
Ang mga ginawa nating alaala
Ay hindi na mabubura.

Naisulat ko na
Nasabi ko na
Maniwala ka na
Na gusto kong gumawa ng tula
Dahil gusto kita.

Gusto kong gumawa ng tula
Dahil gusto kita
Ngunit ano namang magagawa?
Wala naman, wala.

No comments:

Post a Comment

May gusto ka bang sabihin?