Monday, December 20, 2010

KDA

Tumingin ka man sa mata ko,
Halikan man kita,
Yakapin, hawakan,
Hindi ko kayang sabihin,
Hindi mo kayang damhin,

Kahit ngayon, bukas,
O sa isang taon,
Hindi ko masasabi,
Hindi mo malalaman.
Hindi mo alam kung gaano kita kamahal.

No comments:

Post a Comment

May gusto ka bang sabihin?