Saturday, December 18, 2010

Recto

Malalim na ang gabi,
Delikado, madilim
Ngunit bakit matatakot
Kung ika'y kasama ko.

Maruming kalye di iniinda
Nakalabas na lahat ng basura
Ngunit bakit magagalit
Kung amoy mo'y nariyan.

Mga mukhang di kilala
Tila galit, tila nagbabadya
Ngunit bakit mag-aalala
Kung kamay mo'y tangan.

Saan man pumunta
Impiyerno, langit, o lupa,
Bundok, dagat, Recto, o EDSA,
Hangga't nariyan ka,

Andito lamang ako.

Teka, pawis ka na.

No comments:

Post a Comment

May gusto ka bang sabihin?